deel dit:

Aula Minderbroedersbergminderbroedersberg.jpg

Minderbroedersberg 4-6,
Maastricht 

Het bestuursgebouw van de Universiteit Maastricht is gehuisvest in het voormalige Tweede Minderbroedersklooster uit 1699. De minderbroeders of franciscanen waren volgelingen van Franciscus van Assisi en behoorden tot de bedelorden. De strenge classicistische façade van de minderbroederskerk weerspiegelt het door de minderbroeders nagestreefde ideaal van armoede en soberheid. Het alziend oog in de gevel verwijst naar het oog van God dat waakt over de mensheid; de driehoek met strepen beeldt de heilige drie-eenheid uit.