deel dit:

Sint-Pieter Beneden

Sint Maternusstraat 15
6212 Maastricht 

St.Pieter-Beneden_Maastricht_locaties.jpg

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog vindt de uitbreiding van Sint-Pieter plaats in de richting van het Maastrichtse stadscentrum. Besloten wordt dan een nieuwe, meer centraal gelegen kerk te bouwen.

De architecten ir F. Peutz uit Heerlen  en W. Sprenger uit Maastricht ontwerpen een kerk in basilicastijl (vroegchristelijke stijl, 4de eeuw), in mergelsteen uitgevoerd.

Op 21 oktober 1939 wordt het Allerheiligste uit de kerk boven overgebracht naar de nieuwe kerk ‘beneden’ en wordt die op de berg gesloten. Ook de altaren, de beelden en het meubilair krijgen een plaats in het nieuwe bouwwerk.

Als gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog moet de kerkwijding wachten tot 1946. De bouw van de hoge, ronde kerktoren, die links naast de kerk is geprojecteerd, wordt wegens geldgebrek uitgesteld.Van dit uitstel komt later afstel. 

In 1954 wordt de kerk boven heropend en de parochie in tweeën gedeeld.

www.parochiesintpieter.nl

Sint-Pieter Beneden