deel dit:

Statement n.a.v. artikel in Dagblad De Limburger

Bestuur en raad van Toezicht van Musica Sacra hebben met ontsteltenis en grote teleurstelling kennisgenomen van de aangekondigde bezuinigingsvoorstellen van het college van B & W van de Gemeente Maastricht (zie artikel in Dagblad De Limburger)

Het feit dat de Gemeente Maastricht de subsidie aan Musica Sacra dreigt te stoppen, heeft vergaande consequenties voor Musica Sacra. Er bestaat een groot afbreukrisico voor het aantrekken van meerjarige externe gelden van bijna 300.000 euro per jaar van Rijk en Provincie en andere instellingen.

Musica Sacra bestaat sinds 1983 en is onmiskenbaar een van de pijlers van het cultuuraanbod van Maastricht en het mogelijke verdwijnen van Musica Sacra betekent een enorme verschraling van het culturele aanbod in onze stad.

Musica Sacra rekent op inzicht en wijsheid van de gemeenteraad van Maastricht.