deel dit:

festivalorganisatie

Raad van Toezicht - Jean Jacobs (voorzitter), Barbara de Heer, Eddy Klomp, Bas Huijser, Michel Cobben, Lieke Wijnia

Directeur bestuurder - Jean Boelen, directeur Theater aan het Vrijthof Maastricht

Musica Sacra onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code.


Nadere specificaties Stichting Musica Sacra vindt u hier.

De stichtingstatuten vindt u hier.

Het jaarverslag 2019 vindt u hier.

Musica Sacra heeft een erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-verklaring vindt u hier.

Het beleidsplan van Musica Sacra vindt u hier.


Programmacommissie - Jacques Giesen (voorzitter), Jos Leussink (adviseur), Sylvester Beelaert, Bas Geerts, Fons Dejong en Susanne Vermeulen 

Projectleiding en fondsenwerving - Fons Dejong 

Marketing en publiciteit - Hetty van Dongen en Ed van Hees

Productie - Raf Meijers 

Redactie en vormgeving - Philip Leussink en Jacinta Wetzer, m.m.v. Sylvester Beelaert en Fons Dejong

UITbalie - Flora Minis en Susan Meisen

Techniek - Sander Ronden

Facilitair -  Nandi Nijsten / Mandy Walls

Financiën - Martijn Dekker / Jos Spauwen