Klooster Hoogcruts

Hoogcruts 47
6255 NS Noorbeek

Het Klooster Hoogcruts is een voormalig klooster, gelegen in de buurtschap Hoogcruts in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten. Tot de gemeentelijke herindeling van 1982 lag het klooster op de gemeentegrens met een deel in de gemeente Noorbeek en een deel in de gemeente Slenaken; thans ligt het klooster geheel binnen de gemeente Eijsden-Margraten. Het bij een brand in 1979 zwaar beschadigde klooster en de bijbehorende boerderij zijn rijksmonumenten.

Gilles de la Croix wordt in 1480 benoemd tot rector. Hij zorgt ervoor dat de 'Capelle van het Heylich Cruyts' in 1496 wordt verheven tot klooster. In datzelfde jaar wordt het klooster toevertrouwd aan de Reguliere Kanunniken van het Heilig Graf, ook wel Sepulchrijnen genaamd. Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog, in 1568, plunderen troepen van Willem van Oranje het klooster. In 1579 leggen de Spaanse troepen van Parma het klooster in de as, omdat de Staten van Limburg en Overmaas -die in het klooster vergaderden- niet spaansgezind waren. Pas in 1603 wordt het klooster herbouwd en uitgebreid, waarna de Sepulchrijnen zich er in 1605 opnieuw in vestigen en er een Latijnse school met internaat openen.

Tekst: hxhoogcruts.eu