Festival Musica Sacra

Musica Sacra is een jaarlijks terugkerend driedaags festival, dat aan de hand van een jaarthema de focus legt op de beleving van het sacrale: dat wat ons overstijgt, overweldigt en verbindt. De kern van het festival is de muziekprogrammering, verrijkt met onder meer theater, film, lezingen, beeldende kunst en een jeugdeducatieprogramma.

Editie 2024

Dit jaar vindt het festival plaats van 20 t/m 22 september met het thema Uit vrije wil.