Over ons

15.09.2017_MSM_Divers_HugoThomassen_VVV maastricht 4990 (2).jpg

Musica Sacra in vogelvlucht

Musica Sacra is een diep in Maastricht geworteld festival met een landelijke reikwijdte. Al meer dan veertig jaar staat Musica Sacra garant voor een artistiek hoogwaardig programma. Het festival kent een trouw publiek en trekt elke editie ook nieuwe bezoekers. Het driedaagse evenement in het derde weekend van september, is opgebouwd rond een jaarlijks wisselend thema en heeft als doel het muzikaal bewustzijn van de bezoekers te verruimen. Het muziekprogramma, het hart van elke editie, is een mozaïek van stijlen en genres: van gregoriaans tot pop, van klassiek tot wereldmuziek en van volkszang tot experimentele klankkunst. Daarnaast presenteert Musica Sacra andere kunstvormen, waaronder poëzie, film, beeldende kunst, theater en dans, voor zover die aansluiten op het thema en de muziek. De festivalactiviteiten vinden plaats in monumentale kerken en gebedshuizen, sociëteiten en kastelen, theater- en filmzalen, academies en musea; telkens wordt bij de programma’s passende locaties gezocht.

SACRALE MUZIEK

Voor Musica Sacra is kunst in het algemeen en muziek in het bijzonder de meest verbluffende menselijke activiteit. Op het programma staat muziek die voortkomt uit een existentieel-creatieve noodzaak en/of een onbedwingbare expressiedrang van de componisten en musici. Het festival biedt een podium aan muziek waarin het sacrale (door)klinkt: het overweldigende schone, het onbevattelijk intieme of het ontzagwekkende sublieme. Dankzij het brede spectrum aan muzikale stijlen kan het publiek ervaren dat het sacrale zich zowel in geestelijke als in wereldlijke muziek manifesteert. Daar komt bij dat het luisteren naar verschillende soorten muziek op zich een verruimend effect op het muzikaal bewustzijn kan hebben.

THEMATISCHE BENADERING
De keuze voor een thematisch programma komt voort uit de intentie om de tijdgeest te verbinden aan universele en interreligieuze onderwerpen over (samen)leven en zingeving. Dit appelleert aan het verlangen van vele bezoekers om te reflecteren op tijdloze thema’s. Zo fungeert Musica Sacra als vluchtheuvel en ontmoetingsplaats in een gejaagde en gefragmenteerde samenleving.

​​​​LOCATIES
Musica Sacra Maastricht speelt zich (hoofdzakelijk) af op die plekken waar ‘het sacrale’ als vanzelfsprekend wordt ervaren. In Maastricht zijn dit de plaatsen in de historische binnenstad: in, voor, op en tussen de oude kerken en gebouwen.

Theater aan het Vrijthof is het festivalhart van Musica Sacra. Hier vinden producties plaats én dit is de locatie van doorlopende programmering met tentoonstellingen en andere activiteiten zoals diverse lezingen en radiouitzendingen. Een plek waar we elkaar tijdens het festival kunnen ontmoeten en onze ervaringen kunnen uitwisselen.Historie

De regio Zuid-Limburg is in de voorbije eeuwen het voortdurende schouwtoneel geweest van rivaliserende partijen en landen in het zich naar stabiliteit ontwikkelende Europese continent. Nu eens in handen van de Fransen, dan weer van de Oostenrijkers, de Spanjaarden of de Duitsers, is er met name in de stad Maastricht een sediment ontstaan van culturele invloeden. Invloeden, die terug te vinden zijn in de mentaliteit en de samenstelling van de bevolking; die aangetroffen worden in de rijke cultuurhistorische en hedendaagse architectuur; die bespeurbaar zijn in de beeldende kunst, de muziek en het theater; die voelbaar zijn in de stoffelijke en geestelijke beleving. Op het snijvlak van de Germaanse en Romaanse cultuur vormt dit sediment de bijna onduidbare patina, die het unieke culturele klimaat en de joyeuze vitaliteit van deze stad en de regio bepaalt.

In zo’n klimaat ontstaat als vanzelfsprekend de noodzaak om deze patina te tonen, verder in te kleuren, te verrijken, en daarmee door te voeren en te ontwikkelen.

In 1983 begonnen als Europees Festival van Religieuze Muziek gespreid over vier weekeinden, ontwikkelde Musica Sacra Maastricht zich in de tussenliggende jaren tot een compact en breed geprogrammeerd kunstenfestival waarin het jaarlijks wisselende thema een sleutelrol vervult. In het pluriforme aanbod wordt een confrontatie van culturen, stijlen en disciplines opgezocht. Daarbinnen wordt dieper ingegaan op de tegenstellingen tussen historisch en actueel, jong en oud, seculier en religieus en hoge en lage kunst en aan het leggen van onverwachte verbindingen tussen deze (schijnbare) tegenpolen.

Om de onuitwisbare band met de historische ontwikkeling van de stad Maastricht te benadrukken, programmeert Musica Sacra Maastricht haar festivalactiviteiten in de vele prachtige historische gebouwen die de binnenstad van Maastricht rijk is.Festivalorganisatie

Raad van Toezicht Klaartje Peters (voorzitter), Barbara de Heer, Bas Huyser, John Monseweije en Ingeborg Stijnen

Directeur-bestuurder Brigitte van Eck, directeur Theater aan het Vrijthof Maastricht

Festivalleiding en fondsenwerving Erwin Roebroeks

Programmacommissie Jacques Giesen (voorzitter), Sylvester Beelaert, Bas Geerts, Jos Leussink, Erwin Roebroeks, Tamar Tarenskeen, Saskia Törnqvist en Susanne Vermeulen

Marketing, vormgeving en publiciteit Charlene Arsasemita, Willemijn Doelman en Emmanuel Merkus

Productie Raf Meijers

Hoofdredactie Erwin Roebroeks

Redactie Sylvester Beelaert, Philip Leussink en Jacinta Wetzer

UITbalie Susan Meisen en Flora Minis

Technische coördinatie Judith Bruijnzeels en Frank Wijnands

Expositiebegeleiding Peter Snellens

Facilitaire Dienst Nandi Nijsten

Financiën Jos Spauwen

Festivalbeeld Raani Mohamed en Yaisa Stoop - studenten Vormgeving | Visuele Communicatie aan Maastricht Institute of Arts (Zuyd Hogeschool)

Musica Sacra onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.Meer informatie over Stichting Musica Sacra vind je hier. Bekijk ook:Beloningsbeleid

Musica Sacra betaalt een eerlijke vergoeding aan medewerkers, (uitvoerend) kunstenaars en (andere) zzp’ers. 

Beloning geschiedt op basis van marktconforme (freelance) tarieven. 

Uitgangspunt is de CAO Nederlandse Podia. Zzp’ers betalen we marktconforme honoraria.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van de (uitvoerend) kunstenaars en andere freelancers in kwestie. 

Leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 

De directeur-bestuurder van Theater aan het Vrijthof is qualitate qua ook directeur-bestuurder van Musica Sacra en geniet bij eerstgenoemde instelling een marktconform salaris.