Afbeeldingen programma website V6.png

Thema: Uit vrije wil

Een van de paradoxen van de huidige tijd is de combinatie van het geloof in een maakbare samenleving en het ondersneeuwen van de vrije wil. Voor een maakbare samenleving zijn we juist afhankelijk van elkaar, terwijl bij beslissingen die we zelf kunnen nemen, zoals stoppen met het gebruik van verdovende middelen of het vertonen van fobisch gedrag, het bestaan van de vrije wil nogal eens wordt betwist. Over de vraag of de vrije wil al dan niet bestaat, breken denkers zich al eeuwenlang het hoofd. Van Confucius tot Kant en van Spinoza tot Sartre; niemand kwam eruit. De mens kan weliswaar doen wat hij wil, maar hij kan niet willen wat hij wil, aldus Schopenhauer. Is dat waar? Moeten we misschien wilsvrijheid en wilszwakte van elkaar onderscheiden? En hoe zit het met roeping, of juist je roeping missen? In deze festivaleditie mag je die vragen zelf beantwoorden. Of niet – afhankelijk van het bestaan van je vrije wil.