Musica Sacra Sittard _ Foto (c) Kiona van Poortvliet.jpg

Woensdag 22 t/m zondag 26 september 2021

Kunstenfestival Musica Sacra en Schouwburg De Domijnen presenteren de festivalprelude in Sittard - Geleen

MAASTRICHT, 8 juni 2021 – Met het oog op een bredere verspreiding en beleving van het festival hebben Schouwburg De Domijnen en Musica Sacra de handen in elkaar geslagen. Het prachtige resultaat is een uitbreiding van het kunstenfestival naar Sittard- Geleen, met een prelude. De 39ste editie van Musica Sacra vindt plaats van woensdag 22 tot en met zondag 26 september 2021. Het thema van dit jaar, Moeder Aarde, keert terug in de vele programma’s van het festival, bestaande uit muziek, dans, theater, film, spoken word en exposities. Het festival is een coproductie met Theater aan het Vrijthof en een van de kroonjuwelen van de programmering van deze Huiskamer van Maastricht. 

Musica Sacra is een festival met een lange en rijke historie. Vanaf de eerste editie in 1983 heeft Musica Sacra zich ontwikkeld tot een sprankelend kunstenfestival dat het sacrale en spirituele in de kunsten thematisch presenteert. Daarbij kijkt het festival veel verder dan muziek alleen, want ook theater, performance, dans, film en beeldende kunst zijn stevig in de programmering verankerd.
 
Het festival verkent de grenzen van de westerse cultuur en zoekt verbinding met uiteenlopende organisaties. Grensoverschrijdend denken en samenwerken is als een levenselixer voor het festival. Het festival is al jaren stevig verankerd in de programmering van Theater aan het Vrijthof. Op enkele uitstapjes na vond Musica Sacra tot nu toe altijd plaats in Maastricht. Die stadsgrens wordt nu definitief doorbroken en Musica Sacra verheugt zich op een uitbreiding van het festival naar Sittard-Geleen!


Prelude
Met het oog op een bredere verspreiding en beleving van het festival in Limburg hebben Schouwburg De Domijnen en Kunstenfestival Musica Sacra de handen ineengeslagen. De vrucht van deze culturele samenwerking in Zuid-Limburg mag er zijn! Met gepaste trots presenteert Sittard-Geleen een prelude op het festival in Maastricht. Overigens gaven gezelschappen uit Sittard-Geleen al eerder acte de présence tijdens Musica Sacra: zo is het befaamde Ad Mosam Barock  uit Sittard-Geleen al jaren een graag geziene gast op het kunstenfestival. 

Ook Het Laagland, het huisgezelschap van Schouwburg De Domijnen, confronteert met regelmaat een jeugdig publiek met het thema van Musica Sacra, zoals vorig jaar met de hoopgevende theaterproductie (Bijna) Alles komt goed. Het programma start op woensdag 22 september in Sittard met onder andere muziek, dans en film. Een eerste stap die hopelijk als een amuse doet verlangen naar meer.

Festivalthema Musica Sacra 2021: Moeder Aarde
Is het niet aanmatigend om te beweren dat wij mensen de oorzaak zijn van veranderingen in milieu en klimaat? En is het niet ook te arrogant om ervan uit te gaan dat wij de dramatische gevolgen daarvan wel even ongedaan zullen maken? Denk aan de vermanende vraag van God aan Job:

‘Heb jij ooit de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats gewezen?’ En besef wel: Moeder Aarde 

kan ons heel goed missen en zal in superieure onverschilligheid haar rondjes heus wel blijven draaien. En het heeft er alle schijn van dat zij even onverschillig haar bewoners kan treffen met droogte, water, vuur, of een pandemie, als antwoord op wat haar wordt aangedaan. Wij lijken onze hand te overspelen door als haar vermeende eigenaren bodem en lucht, flora en fauna naar believen te belasten, te benutten en uit te putten. Het besef groeit dat dit wel eens een dure vergissing zou kunnen zijn en dat we onze relatie met de aarde grondig moeten herzien.

Dit inzicht is niet nieuw. Kerkvader Augustinus vroeg eeuwen geleden al: ‘Waarheen zult gij gaan buiten de wereld?’ In zijn Zonnelied pleitte de heilige Franciscus voor een zorgvuldige omgang met de aarde. De paus - die niet toevallig zijn naam draagt - kwam zes jaar geleden met een doorwrochte encycliek, daarmee volledig in lijn. De Club van Rome trok met het rapport over Grenzen aan de groei bijna vijftig jaar geleden al geruchtmakend aan de bel. Er is vrijwel geen weldenkend mens meer die zich niet met dit thema bezighoudt.

Een ecologie van natuur en rechtvaardige menselijke verhoudingen is ook vervat in het Afrikaanse begrip Ubuntu, waarin zorg voor de natuur samenvalt met zorg voor de medemens. De Amerikanen met precolumbiaanse wortels spreken liefkozend over Moeder Aarde als La Pachamama, vergezeld van de oproep: ‘zorg goed voor haar, want ze zorgt voor ons.’

Wij zullen iets van onze gekoesterde vrijheid moeten inleveren om de toekomst van de even sterke als broze, krachtige en breekbare Moeder Aarde en die van haar huidige en toekomstige bewoners niet verder te beschadigen. Zij kan zonder ons; zonder haar zijn we nergens.

Op de ontelbare vragen die de ingewikkelde verhouding met Moeder Aarde oproept, heeft Musica Sacra geen pasklare antwoorden. Maar het veelzijdig aanbod kan wel een handje helpen. 

Omdat het verrassende vragen stelt die te denken geven, omdat het schoonheid aanreikt die niets vraagt en alles belooft, omdat het vermanend of niet, bespiegelend, verhelderend inspireert, en waar mogelijk een glimp toont van licht en glans van over de schutting van alledag.