exodus2.png

Nieuw festivalthema 'Exodus' urgenter dan ooit.


De gierende realiteit van de uittocht van honderdduizenden Oekraïners maakt EXODUS, het thema dat Musica Sacra in zijn meerjarenplan agendeerde voor 2022, urgenter dan ooit.

Laat het duidelijk zijn, menselijke migratie is van alle tijden: de tocht van het Israëlitische volk uit Egypte naar het Beloofde land Kanaän. De vlucht van de hugenoten uit Frankrijk na het opschorten van het Edict van Nantes in 1685. De trans-Atlantische handel waarin slaven van Afrika naar Amerika gebracht werden. De Joodse diaspora. De Armeense diaspora. De oversteek van de Middellandse Zee om lijfsbehoud en misschien een betere of veiliger toekomst in Europa. En van alle tijden is ook de wil en het vertrouwen, of de onwil en de angst om ontheemden een nieuw thuis te bereiden. Zie het gesteggel vandaag de dag aan Het Kanaal, waar vluchtelingen opnieuw en verder gemangeld/vermorzeld dreigen te worden door belangen aan weerszijden van een grens.

Die actualiteit en die urgentie werpen ons terug op onze eigen drijfveren, ons denken en ons doen. Tegelijk roepen ze vragen op over de rol van de kunsten: kan kunst een spiegel zijn van de tijd? Is kunst een achteruitkijkspiegel die ons helpt de dag te dragen? En: biedt kunst troost?