Paul van Tongeren

Festivallezing door de Denker des Vaderlands
info over bestellen
vrijdag 16 september 2022
13:00 - 13:45 u
GRATIS
reserveren verplicht koop tickets

>Programmatoelichting

Tongeren, Paul van_rgb.jpg

Paul van Tongeren is filosoof en theoloog, gespecialiseerd in ethiek. Hij was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Decennialang zette hij zich in om, zoals de Volkskrant schreef, ‘de andere 17 miljoen denkers in Nederland tot filosoferen te bewegen’. In 2013 won hij met zijn boek Leven is een kunst de Socratesbeker voor het ‘meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek’. Ook tijdens de vorige editie van Musica Sacra hield Paul van Tongeren een betoog. Van april 2021 tot april 2023 is hij ‘Denker des Vaderlands’ een initiatief van Stichting Maand van de Filosofie,
die deze de eretitel sinds 2011 elke twee jaar verleent aan een gerenommeerd denker.