Viewmaster

No Access
info over bestellen
© 

Met No Access organiseert Viewmaster Projects een immersieve tentoonstelling over Grenscontrole, Grensconflicten en Migratie.

No Access toont een twintigtal hedendaagse videowerken, data-visualisaties, mediawerken, animaties en interactieve educatieve games met beeld- verhalen over vluchtelingen vanuit verschillende perspectieven.

De locatie is uitzonderlijk en zeer toepasselijk, namelijk het voormalige oorlogs- en oefenhoofdkwartier van de NAVO in de mergelgroeven van de Maastrichtse Cannerberg. Tijdens de Koude Oorlog hield een 24-uursbewaking van hieruit alle bewegingen achter het IJzeren Gordijn nauwgezet in de gaten.

In 1992 verliet de NAVO dit atoombombestendige complex, dat daarvoor sinds 1956 onder de Wet op de Staatsgeheimen viel. Nu kunt u voor het eerst in een deel van het gangenstelsel vrij dwalen zonder te verdwalen.

De tentoonstelling start op donderdag 15 september en is nog tot en met zondag 13 november te zien. Voor en na Musica Sacra kunnen tickets ter plekke gekocht worden, bij het voormalig hoofdkwartier Cannerberg.

Meer informatie via viewmaster-projects.com


Let op:
De Cannerberg heeft een constante temperatuur van +/- 10 °C en een zeer hoge luchtvochtigheidsgraad. U wordt geadviseerd binnen warme kleding, sokken en dichte schoenen te dragen.