Ineke Albers

Lezing
info over bestellen
zaterdag 16 september 2023
11:00 - 12:00 u
GRATIS
reserveren verplicht koop tickets

De werken van barmhartigheid zijn gebaseerd op een tekst in het evangelie van Matteüs. Het betreft het helpen van mensen in acute noodsituaties. De traditionele uitleg van de tekst verplicht christenen werken van barmhartigheid te verrichten voor het behoud van hun ziel in de eeuwigheid. Deze veronderstelde verplichting, die ook in seculiere vorm nog steeds actief is in de westerse cultuur, heeft er door de eeuwen steeds weer toe geleid dat de belangen van de donateur die van de noodlijdende overvleugelen.

Ineke Albers is theologe en werkte als onderzoeker bij de Radboud Universiteit.