Schola Maastricht

Misericordia
info over bestellen
© 

Schola Maastricht o.l.v. Hans Leenders | m.m.v. Hanne Marie Janse blokfluit

De sterfelijke mens smeekt in het Oude en het Nieuwe Testament voortdurend om barmhartig­heid. De blinden en melaatsen bidden de Heer om genezing. 
Gods barmhartigheid gaat zo ver dat hij zijn eigen zoon niet voor het lijden en de dood – die eigen zijn aan het leven – gespaard heeft, maar juist daardoor zijn barmhartigheid tot het uiterste toe laat zien.