Ad Mosam Barok

Wie is uw naaste?
info over bestellen

Ad Mosam Barok o.l.v. ​​​​​​Huub Ehlen
Lore Binon 
sopraan 
Clint van der Linde altus 
Richard Resch tenor
Vincent Kusters bariton

Johann Sebastian Bach Brich dem Hungrigen dein Brot (BWV 30)
Georg Philipp Telemann Stille die Tränen des winselnden Armen
Johann Sebastian Bach Ihr, die ihr euch von Christo nennet (BWV 164)

Dit programma bevat twee cantates van Bach. Zoals gebruikelijk zijn dat commentaren op een schriftlezing van de dag. In cantate BWV 39 is dat de parabel van de arme Lazarus bij de rijke man. Behalve over ‘hongerigen spijzen’ gaat het openingskoor ook over ‘naakten kleden’. Het slotkoraal luidt: ‘Zalig zij die zich uit erbarmen, over andermans nood ontfermen’.

Cantate BWV 164 gaat over de barmhartige Samaritaan, Jezus’ parabel als antwoord op een vraag van schriftgeleerden: ‘Wie is uw naaste?’. Samaritanen bestaan nog steeds, een zeer kleine gemeenschap op de Westelijke Jordaan­oever, verdeeld tussen Arabisch en Hebreeuws. 
Hier zingt de alt: ‘Harten zoals dat van de Samaritaan laten zich raken door vreemde smart, en zijn vol van compassie’.

Als intermezzo een solocantate uit Telemanns Harmonischer Gottesdienst, commentaar op de passage over naastenliefde uit een brief van Johannes: “…laat ons niet liefhebben met woord of tong, maar metterdaad en in waarheid”.