Schola Maastricht

Zendelingen
info over bestellen

Schola Maastricht
Hans Leenders

dirigent

Schola Maastricht Godschalk of Gottschalk van Aken - tevens proost in  Maastricht van de Servaas - schreef in de elfde eeuw, tekst en muziek, een sequentia Caeli enarrant, voor het niet meer bestaande feest van de Divisio Apostolorum, te weten hun uitzending in alle richtingen als missionarissen. Smartelijk om het afscheid, maar verenigd in het geloof. In het programma van Schola Maastricht worden, naast deze première sinds een millennium, figuren uit het Oude en Nieuwe Testament gevolgd onderweg naar hun roeping. Dit is altijd een ‘noodgeval’, vraagt om getuigenis, en leidt daarom mogelijk tot de marteldood.