Ensemble Peregrina

Gesluierde verlangens
info over bestellen

Deze voorstelling is sinds 14 mei 2024 in de verkoop

© MARTIN CHIANG
martin chiang

In de middeleeuwen kon je als jonge vrouw vaak maar twee kanten op: het huwelijk of het klooster. Vrouwen die voor dat laatste kozen (of moesten kiezen), legden een gelofte van trouw aan Christus af. Dat wil niet zeggen dat
zij compleet geïsoleerd waren van wereldse afleidingen. Er zijn veel teksten bewaard gebleven over hun ervaringen met het kloosterleven, over dood en verdriet, devotie en maagdelijkheid. Maar er zijn ook satirische en rebelse liederen over verlangen, erotiek en liefdesaffaires. Ensemble Peregrina geeft
via liederen en motetten uit middeleeuwse kloostermanuscripten een kijkje in het leven achter de kloostermuren.