Studenten Conservatorium Maastricht

Jeugd
info over bestellen
© RAANI MOHAMED & YAïSA STOOP
Raani Mohamed & Yaïsa Stoop

Studenten Conservatorium Maastricht

Liesl Vanoverberghe
fluit
Līvija Tolpeznikova
hobo
Tommaso Torrigiani Malaspina
klarinet
Eva Boudreau
fagot
Uangmo Tenzin Salguero
hoorn
Sergio Granell Colomer
basklarinet

Percy Grainger
Walking Tune
Mohammed Fairouz
Jebel Lebnan
Leoš Janáček
Mládí
Percy Grainger
Molly on the Shore

Conservatorium Maastricht treedt op in een basisbezetting van  blaaskwintet. Mládí (Jeugd) van Leoš Janáček is een sextet, met een basklarinet erbij en een prominente rol voor de piccolo. Het evoceert  herinneringen van de componist aan zijn jeugdjaren in het Augustijnerklooster van Brno - hetzelfde als waar voordien monnik Gregor Mendel de experimenten verrichtte die tot de erfelijkheidsleer leidden - en hoe hij zich daaraan ontworstelde om een uitgesproken zelfstandig kunstenaar te worden. Tragischer is Jebel Lebnan (de Berg Libanon) van
Mohammed Fairouz, een aanklacht tegen en lamento over de Libanese burgeroorlog van 1975-1990, waar zeker 200.000 slachtoffers vielen. Omkaderd door twee kortere werken van de Australiër Percy Grainger,
die streefde naar een muziek “zo vrij en onbelemmerd als de zee en de wind”.