Psallentes

Begijnen
info over bestellen
© MARIA ALPERI
Maria Alperi

Psallentes
Hendrik Vanden Abeele

artistieke leiding

Gemeenschappen van begijnen ontstonden in de dertiende eeuw en kenden vooral in de Nederlanden een grote bloei. Hun hoven werden dorpen in de stad. Deze devote vrouwen waren niet onderworpen aan een kloosterregel, maar deden wel een belofte van kuisheid. Hoewel veelal van rijke komaf, leefden ze samen in zelf gekozen armoede en verrichtten religieuze en caritatieve taken. Gezang speelde in het dagelijks leven een belangrijke rol. In hun variant van het gregoriaans, maar ook in het Nederlands en soms meerstemmig, bezongen ze vooral vrouwen: Maria, Maria Magdalena, Ursula en haar 11.000 maagden, Catharina van Alexandrië en Begga van Herstal. In dit programma brengen de vrouwen van Psallentes muziek uit de begijnhoven van Amsterdam, Antwerpen, Brugge, Mechelen en Turnhout.